Udruga Ugostitelja Zagreb - Novosti
Baza Ugostitelja          Oglasi          Propisi          Arhiva          O nama          Kontakt
    Naslovna
Naslovna

NOVI ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Novine Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Objavom u Narodnom novinama broj, 85/2015.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupa na snagu 09. kolovoza 2015. godine. i donosi važne izmjene od kojih izdvajamo:

-  mogućnost produženja radnog vremena za ugostiteljske objekte od strane lokalne uprave i samouprave;

− iz skupina »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata

− iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima

− iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata

− u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo) svojom odlukom:

− propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«

− propisuje radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata

− određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka za svoje područje

− propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata

− može produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja

− može u određenim dijelovima područja jedinice lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

 

opširnije »

POJAČANI NADZORI FISKALIZACIJE Ime Clanka

OBAVIJEST O ZATVARANJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZBOG KORIŠTENJA KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA Ime Clanka

NOVI ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI Ime Clanka

FISKALIZACIJA - POJAČANI NADZORI SE NASTAVLJAJU Ime Clanka

ZAŠTITA NA RADU Ime Clanka

Newsletter
Besplatne informacije emailom
 
Gost - Glasilo Udruenja ugostitelja Zagreb
Glasilo Udruženja ugostitelja Zagreb